از سرویس خارج کردن برج خنک کننده

پنجشنبه 23 اسفند 1397
11:32
بادران

از سرویس خارج کردن برج خنک کننده به معنی انجام اقدامات لازم جهت توقف کامل فعالیت برج خنک کن و سیستم های مرتبط با آن می باشد. معمولا برج خنک کننده در پایان فصل و یا شروع دوره تعمیرات خاموش می شود. از سرویس خارج کردن برج خنک کننده فرآیند ساده و ارزان قیمت است. دو هفته مانده به زمان خاموش کردن برج خنک کننده سیکل تغلیظ برج خنک کننده را به ۵۰ درصد کاهش دهید تا جامدات و ذرات معلق از کولینگ تاور خارج شود. سپس برای ۲۴ تا ۴۸ ساعت مواد ضد خوردگی را در سیستم به جریان اندازید تا کل سیستم در مقابل خوردگی مقاوم شود و سپس سیستم را خاموش کرده و حوضچه را کاملا تمیز و خشک نمایید.

اقدامات از سرویس خارج کردن برج خنک کننده

برج های خنک کننده هیچ گاه به طور کامل از سرویس خارج نمی شوند مگر آنکه کل واحد از سرویس خارج شود. اما امکان دارد لازم شود یک یا چند سل از سل های یک برج خنک کننده از سرویس خارج گردد، آنگاه بایستی این موارد را انجام داد:

1. از سرویس خارج کردن دستگاه های تولید آب بدون املاح DM

2. برای این کار، ابتدا با واحد آب جهت از سرویس خارج کردن پمپ ارسالی آب خام به واحد برج های خنک کننده تماس گرفته شود، پس از قطع لوپ آب خام ارسالی از واحد آب، دستگاه های تولید آب بدون املاح از سرویس خارج شوند.

3. از سرویس خارج کردن فیلتر های شنی

4. بایستی پمپ تامین آب فیلتر های شنی از سرویس خارج شود. سپس فیلتر های شنی یکی پس از دیگری از سرویس خارج گردند.

5. از سرویس خارج کردن پمپ های ارسالی آب خنک کننده به واحد های پروسس

6. بعد از هماهنگی با واحد های پروسس و نیروگاه، پمپ های ارسالی آب خنک کننده را مطابق با روش ذکر شده در نرم افزار آموزشی پمپ یکی پس از دیگری از سرویس خارج کنید.

7. از سرویس خارج کردن هر پمپ در صورت نیاز به کنترل و تامین فشار آب خنک ارسالی، با بستن شیر آب ورودی به رایزرهای مربوطه انجام می شود.

8. از سرویس خارج کردن فن ها

9. با توجه به وضعیت سه گانه کلید ایستگاه برق واحد، با فشار دکمه STOP از داخل اتاق کنترل و یا ایستگاه برق واحد و یا کنار فن، فن مربوطه از سرویس خارج می شود.

10. پمپ های تزریق مواد شیمیایی را از سرویس خارج کنید.

11. برق پمپ ها و فن خاموش گردند.

حال بعد از خاموش کردن برج خنک کننده بایستی موارد زیر انجام پذیرد:

1. آب موجود داخل حوضچه بوسیله پمپ های تخلیه، خالی شود.

2. گل و لای و لجنهای موجود در حوضچه به صورت دستی و یا با استفاده از خشک کن از حوضچه تخلیه شود.

3. بخش مکش پمپ ها بازدید شده و صافی های آن ها تمیز گردد.

4. یاتاقان های الکتروموتور ها در صورت نیاز تعمیر شود.

5. فن ها بازدید و تعمیر گردد.

6. زاویه فن ها در صورت نیاز تنظیم شود.

7. لوور ها، پکینگ ها و قطره گیرهای شکسته تعویض گردد.

8. شیرها باز شده و روانکاری شوند.

جهت مطالعه بیشتر به مطالب ” راه اندازی برج خنک کننده ” و ” اقدامات ایمنی در برج خنک کننده ” و ” شرایط اضطراری در برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.

http://badrantahvie.com/cooling-tower-shut-down/


[ بازدید : 3 ]

عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده

يکشنبه 12 اسفند 1397
13:41
بادران

عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده عبارتند از : مقدار PH ، سختی کلسیم ، تجمع یون های مهاجم ، غلظت کلرین ، دما و سرعت آب می باشند. در بخش بعدی مطلب به روش های اندازه گیری خوردگی می پردازیم که عبارتند از استفاده از کوپن ها ، اندازه گیری الکتریکی و مبدل های حرارتی . در بررسی این عوامل مشاهده میکنیم که تاثیرات مواد شیمیایی بازدارنده های خوردگی به صورت گسترده ای با تغییرات کیفیت آب ، مثل PH ، غلظت نمک های محلول ، سختی آب و شرایط عملیاتی مثل دما و سرعت آب تغییر می کند.

بررسی عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده

عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده : PH

میزان بازدارندگی خوردگی در محدوده PH مابین ۶٫۵ تا ۹٫۰ تقریبا ثابت است. اگرچه ، بازدارنده های رسوب به همراه بازدارنده های خوردگی در آبهایی با PH بیشتر از دلیل جلوگیری از تشکیل رسوب کربنات کلسیم و فسفات کلسیم بایستی استفاده شوند.

عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده : سختی کلسیم

فسفات ها و فسفونات ها ، اثرات بازدارندگی خوردگی پایداری در حضور یون کلسیم نشان میدهد. برای دستیابی به میزان مناسب اثرات بازدارندگی ، برای آب با سختی کلسیم پایین تر ، میزان بیشتری مواد بازدارنده مورد نیاز است در حالیکه برای آب با سختی بالاتر ، میزان کمتری احتیاج می باشد.

عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده : تجمع یونهای مهاجم

یون های مهاجم نظیر کلراید و سولفات ، در غلظت های بالا به لایه های محافظ که توسط بازدارنده ها ایجاد شده حمله می کند و تاثیرات آن را کاهش داده و یا از بین می برد. به طور کلی بازدارنده های خوردگی با فرمول نمک های روی کمتر تحت تاثیر حمله این یون ها قرار میگیرد.

عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده : غلظت کلرین باقیمانده

ترکیبات کلرین ، هیپو کلریت سدیم ، کلرین مایع و غیره معمولا برای کنترل لجن و به منظور گند زدایی با میزان ۰٫۳ تا ۱٫۰ میلیگرم بر لیتر در سیستم های خنک کننده استفاده می شود. اگرچه میزان کلرین باقی مانده در سیستم ، بعضی مواقع به دلیل عدم کنترل کلریناسیون به مقدار بیشتری می رسد.

عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده : دمای آب

در صورت عدم استفاده از بازدارنده ها میزان خوردگی به صورت تناسبی با میزان افزایش دمای آب ۲۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد ، افزایش پیدا می کند. تاثیرات دمای آب مابین دمای ۵۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد چندان مشهود نمی باشد. ولی در صورت استفاده از بازدارنده پلی فسفات-روی بازدارندگی خوردگی را در دمای ۳۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد نشان میدهد.

عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده : سرعت آب

هرچه سرعت آب بیشتر باشد ، میزان خوردگی افزایش می یابد. از طرف دیگر ، در حضور مواد بازدارنده ، هرچه سرعت آب بیشتر باشد ، میزان خوردگی افزایش می یابد. از طرف دیگر ، در حضور مواد بازدارنده ، هرچه سرعت آب افزایش یابد تاثیرات بازدارندگی بهتری مشاهده می شود زیرا میزان نفوذ مواد بازدارنده در سطح فلز افزایش می یابد. بنابر این ، یک سرعت بهینه برای آب ، میزانی است که بیشترین تاثیرات بازدارندگی خوردگی بدست می آید.

مقدار PH ، سختی کلسیم ، تجمع یون های مهاجم ، غلظت کلرین، دما و سرعت آب مجموعه عوامل موثر بر خوردگی در برج خنک کننده می باشد.

روش های اندازه گیری خوردگی :

· استفاده از کوپن ها

کوپن ها تیغه های فلزی وزن شده ای هستند که به مدت طولانی معمولا یک الی سه ماه در مسیر آب خنک کننده قرار داده می شوند. بعد از اینکه آنها را بر میدارند ، تمیز نموده و مجددا ، وزن می کنند. میزان کاهش وزن تیغه نشاندهنده میزان خوردگی می باشد. میزان خوردگی که بوسیله ی یک کوپن نشان داده میشود ممکن است قابل ملاحظه و یا قابل اغماض باشد ، اما وجود حفره ها همیشه جدی است ، حتی اگر اندک باشد. بدیهی است که کنترل و جلوگیری از تشکیل حفره نسبت به خوردگی عمومی ، چنانچه طولانی بودن عمر تجهیزات مد نظر باشد ، بسیار مهم است.

· اندازه گیری الکتریکی

در این روش با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی ، سرعت خوردگی اندازه گیری می شود. اساس این اندازه گیری این است که مقاومت یک هادی الکتریکی با عکس سطح مقطع آن متناسب است. یک سنسور فلزی در مسیر آب خنک قرار داده می شود ، سپس با پیشرفت خوردگی سطح مقطع تیغه فلزی کاهش یافته و مقاومت آن افزایش می یابد تغییر مقاومت به خوردگی آب نسبت داده می شود. اندازه گیری خوردگی که بر اساس مقاومت عمل می کند مانند کوپن آزمایشی بصورت تجارتی در اختیار می باشد ، برای بدست آوردن مقاومت خوردگی نیاز به یک مدت زمان نسبتا طولانی می باشد.

· مبدل های حرارتی

استفاده از یک لوله فلزی دوجداره که در جدار بیرونی آن بخار قرار داشته و از داخل آن آب خنک کننده عبور میکند ، اغلب راهی برای شبیه سازی فرآیند مبدلهای حرارتی است ، که به تبع آن می توان میزان خوردگی و تشکیل رسوب را پیش بینی کرد.

جهت مطالعه بیشتر در مورد خوردگی به مطالب ” خوردگی در برج خنک کننده ” و ” مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده ” و ” بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده” و ” انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.

http://badrantahvie.com/cooling-tower-corrosion-effective-factors/


[ بازدید : 3 ]

انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده

شنبه 27 بهمن 1397
11:41
بادران

انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده شامل فسفات ها، فسفونات ها، نمک های فلزی، پلیمرهای محلول در آب با وزن ملکولی کم، نیتریت ها، کرومات ها، آمین ها و آزول ها و سایر بازدارنده ها می باشد. همانطور که در مطلب ” بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده ” اشاره شد بازدارنده ها مواد شیمیایی هستند که به آب برج خنک کننده اضافه می شوند تا با تشکیل لایه محافظ بروی فلزات و قطعات موجب کاهش یا ممانعت از خوردگی شوند. هر کدام از این بازدارنده ها دارای ویژگی ها و اثرات مختلف هستند که به صورت تک تک بررسی آن می پردازیم.

انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده و اثرات آن

به بررسی انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده و اثرات آن می پردازیم:

· انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده : فسفات ها

در حال حاضر بیشترین ماده ای که به عنوان بازدارنده خوردگی در سیستم های خنک مورد استفاده قرار می گیرد فسفات است. در بعضی مواقع اورتو فسفات ها و پلی فسفات ها نیز استفاده می شود.

· انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده : فسفونات ها

فسفونات ها به صورت گسترده برای جلوگیری از خوردگی در برج خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرند. خواص فسفونات ها ، نظیر نیروهای پیوندی با یون های فلزی ، حلالیت نمک های آن و اثرات ممانعت از خوردگی بر اساس ساختمان شیمیایی آنها متفاوت است.

به طور کلی فسفونات ها ، اثرات بازدارندگی مناسبی برای کربن استیل در ّهایی که دارای یون کلسیم است نشان می دهند. میزان غلظت مورد نیاز فسفونات برای بازدارندگی خوردگی با افزایش سختی کلسیم کاهش می یابد. از آنجاییکه میزان هیدرولیز فسفونات ها در مقایسه با پلی فسفات ها کمتر می باشد ، اغلب برای سیستم های خنک کننده با میزان سختی کلسیم زیاد و میزان سیکل تغلیظ بالا استفاده می شود. فسفونات ها همچنین به عنوان بازدارنده رسوب نیز استفاده میشوند زیرا تاثیری عالی برای بازدارندگی رسوب کربنات کلسیم دارند.

· انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده : نمک های فلزی

نمک های فلزی مثل نمک های روی و نیکل, دارای اثرات بازدارندگی خوردگی برای فلزات کربن استیل ، مس و آلیاژهای مس می باشد. البته حلالیت آنها برای دستیابی به غلظت موثر بازدارندگی در آبهای خنثی نظیر آب خنک کننده کم است ، بنابراین ، استفاده تنها از نمک های فلزی به ندرت اثرات خوبی را نشان می دهد.

· انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده : پلیمرهای محلول در آب با وزن ملکولی کم

برخی از پلیمرهای محلول در آب با وزن ملکولی کم مثل پلی اکریلات و پلی مالنات به عنوان بازدارنده خوردگی استفاده می شوند. تاثیرات بازدارندگی خوردگی آنها در آب با سختی کم ، پایدار نمی باشد.

· انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده : نیتریت ها

نیتریت ها اثرات بازدارندگی بسیار خوبی بر کربن استیل دارند. نیتریت ها نسبت به کرومات ها غیر سمی تر می باشد اما به ندرت در سیستم های خنک کننده تر ، استفاده می شوند. زیرا به راحتی توسط میکرو ارگانیسم ها تجزیه میگردند. اما نیتریت ها ، به صورت گسترده به همراه بایوسایدهای غیر اکسید شونده در سیستم های خنک کننده غیر تبخیری استفاده می شوند.

· انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده : کرومات ها

کروماتها مدت زمان زیادی به عنوان بازدارنده خوردگی استفاده می شوند و اثرات بسیار بالایی دارند. اگرچه ، هم اکنون به دلیل خواص سمی بسیار بالا به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

کرومات سدیم و دی کرومات سدیم عموما به عنوان بازدارنده خوردگی استفاده می شوند. کرومات ها معمولا با ترکیبی از پلی فسفات ها و یا نمک های روی استفاده میگردند زیرا در صورتیکه کرومات به تنهایی و با غلظتهای ناکافی استفاده شود میزان خوردگی حفره ای را افزایش می دهد.

· انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده : آمین ها و آزول ها

بازدارنده های خوردگی بر پایه آمین اغلب برای اسیدشویی و تصفیه آب بویلرها استفاده می شود اگرچه ، اغلب به دلیل قیمت بالاتر و تاثیرات بازدارندگی خوردگی کمتر نسبت به بازدارنده های غیر آلی در سیستم های خنک کننده تر استفاده نمی شوند.

آزول ها نظیر benzotriazole و tolyltriazole اغلب برای بازدارندگی خوردگی مس و آلیاژهای مس در مقدار کم مورد استفاده قرار می گیرند.آزول ها , برای سیستم های خنک کننده که مبدل هایی از جنس مس و آلیاژ مس هستند کاربرد دارند.

انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده شامل فسفات ها، فسفونات ها، نمک های فلزی، پلیمرهای محلول در آب با وزن ملکولی کم، نیتریت ها، کرومات ها، آمین ها و آزول ها و سایر بازدارنده ها می باشد.

· انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده : سایر بازدارنده ها

مولیبدات ها, تنگستن ها و بعضی نمک های اسیدهای آلی به عنوان بازدارنده خوردگی استفاده می شوند. این مواد به دلیل قیمت بالا اغلب در سیستم های خنک کننده تر مورد استفاده قرار نمی گیرند.

سیلیکات ها ، به دلیل غیر سمی بودن آنها نسبت به فسفاتها ، بعضی مواقع به عنوان بازدارنده خوردگی در خطوط لوله آب آشامیدنی استفاده می شود. سیلیکات ها ، به ندرت برای سیستم های خنک کننده باز استفاده می شوند زیرا خواص بازدارندگی آنها برای کربن استیل بسته به کیفیت و دمای آب و سایر شرایط به شدت نوسان دارد.

جهت مطالعه بیشتر به مطلب ” خوردگی در برج خنک کننده ” و ” مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده ” و ” بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.

http://badrantahvie.com/cooling-tower-corrosion-inhibitors-types/


[ بازدید : 3 ]

بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده

شنبه 13 بهمن 1397
10:19
بادران

بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده مواد شیمیایی هستند که به آب برج خنک کننده اضافه می شوند تا اثرات خوردگی را کاهش یا از بین ببرند. این مواد شیمیایی به عنوان بازدارنده به آب برج خنک کن اضافه می شوند تا از خوردگی جلوگیری کنند. بازدارنده های خوردگی محلول در آب هستند در حالیکه لایه ای که بر سطح فلز تشکیل میدهند و مانع از خوردگی فلز می شود غیر محلول در آب است. این لایه ، لایه محافظ نامیده می شود. لایه محافظ بوسیله ی جلوگیری از هیدراسیون یون های فلزی و یا کاهش اکسیژن محلول در سطح فلز، از واکنش خوردگی ممانعت می کند. در واقع عملکرد مواد بازدارنده ی خوردگی را بر اساس خواص لایه محافظ آن ها نشان می دهد.

عملکرد بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده

بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده لایه ای محافظ بروی فلز تشکیل می دهد و جلوی خوردگی فلز را می گیرد. کرومات ها و نیتریت ها، از انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده می باشند که یک فیلم اکسید به عنوان لایه محافظ روی سطح فلز تشکیل می دهند. این بازدارنده ها باعث اکسید شدن سریع یون های آهن تولید شده در واکنش آندی می شود و با تشکیل یک لایه اکسید بر روی سطح فلز که اکثرا از اکسید فریک هیدراته می باشد، مانع خوردگی می شوند.

لایه محافظ از نوع اکساید، متشکل از ذرات بسیار نرم و قطر لایه بسیار نازک می باشد و دارای خاصیت چسبندگی خوبی به سطح فلز است و به ندرت باعث کاهش هدایت حرارتی در مبدل ها می شود. بیشتر بازدارنده های خوردگی از این نوع خواص بازدارندگی در حد عالی نشان می دهند.

از جمله نقاط ضعف بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده که لایه محافظ آنها از نوع لایه اکساید میباشد ایجاد خوردگی محلی در صورت استفاده در غلظت های کم است. این نوع بازدارنده ها دارای مشکلات کاربردی نیز هستند به طور مثال، کرومات ها به شدت سمی و دور ریز آنها ممنوع می باشد. نیتریت ها، توسط باکتری های نیتریفیکاسیون، اکسید شده و در سیستم های خنک کننده به صورت نیترات در می آیند که هیچگونه اثرات بازدارندگی خوردگی ندارند.

بازدارنده های خوردگی محلول در آب هستند در حالیکه لایه ای که بر سطح فلز تشکیل میدهند و مانع از خوردگی فلز می شود غیر محلول در آب است. این لایه , لایه محافظ نامیده می شود. لایه محافظ بوسیله ی جلوگیری از هیدراسیون یون های فلزی و یا کاهش اکسیژن محلول در سطح فلز، از واکنش خوردگی ممانعت می کند.

پلی فسفات ها، در ابتدا تشکیل یک لایه مخافظ که ترکیبی از اکسید آهن و فسفات آهن می باشد در سطح فلز می دهند. سپس این ترکیبات با یونهای کلسیم موجود در آب ترکیب شده و تشکیل لایه فسفات کلسیم بر روی لایه اولیه می دهند. توسط روش های مختلف آنالیز مشخص شده است که پلی فسفات ها، لایه محافظی که خود متشکل از دو لایه می باشد بر روی سطح فلز تشکیل می دهند که این لایه ها دو نقش متفاوت را در روش بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده ایجاد می کنند.

لایه ی غنی از اکسید آهن و فسفات آهن در سطح کربن استیل باعث افزایش پتانسیل الکتریکی آن و حالت غیر فعال می شود و مانع از حل شدن فلز می گردد. لایه بالایی که فسفات کلسیم است مانع از انجام اکسیداسیون می گردد. لایه فسفات کلسیم باعث متفرق ساختن نفوذ اکسیژن به سطح کربن استیل نیز شده و همچنین باعث متفرق ساختن نفوذ یون های کلراید و سولفات به داخل فیلم می شود، در نتیجه لایه زیرین محافظ، از تخریب توسط این یون ها محفوظ می ماند. در صورت استفاده از مخلوط پلی فسفات ها و نمک های روی، به عنوان بازدارنده، لایه ی بالایی محافظ مخلوطی از فسفات کلسیم و روی می شود، اما لایه زیرین به ندرت تغییر ترکیب می دهد.

پلی فسفات ها به عنوان ماده بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده برای آبهای نرم و فاقد مواد معدنی مثل یون های کلسیم و روی، دارای خواص کمی می باشند. زیرا هیچ گونه لایه فسفات کلسیم تشکیل نمی شود و لایه اکسید آهن و فسفات در این شرایط مقاوم نمی باشد. تاثیرات بازدارندگی که توسط پلی فسفات ها بدست می آید نسبت به مواد بازدارنده که لایه محافظ اکسید تشکیل می دهد کمتر می باشد زیرا لایه فسفات کلسیم به طور معمول یکنواخت نبوده و نسبت به لایه اکسید متخلخل می باشد.

زمانی که برای دستیابی به خوردگی کمتر از میزان بالای پلی فسفات ها استفاده می شود، لایه های متخلخل تشکیل شده بسیار ضخیم می شود و موجبات رسوب را فراهم می کند. در این گروه مکانیزم بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده توسط اورتوفسفات ها و پلی فسفاتها شبیه به فسفات ها می باشد.

استتفاده از مخلوط فسفات ها و پلیمر های سبک محلول در آب به منظور تشکیل یک لایه غیر متخلخل از فسفات کلسیم در سطح فلز و ممانعت از رشد بیش از حد این لایه و ایجاد مشکلات رسوب، بسیار موثر است. جذب شدن پلیمر ها بر روی لایه ی فسفات کلسیم، میزان رشد این لایه را کاهش می دهد در نتیجه لایه فسفات کلسیم نازک و غیر متخلخل می شود و از رشد بیش از حد این لایه جلوگیری می کند.

مر کاپتو بنزو تیازول نوعی از بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده می باشد که با یون های فلز که بایستی محافظت شود تشکیل نمک های غیر محلول می دهد. این بازدارنده ها، در ناحیه آندی، یعنی جاهایی که فلز حل می شود و غلظت یون ها افزایش می یابد، تشکیل لایه محافظ می دهد. در این حالت رشد لایه محافظ بعد از تشکیل متوقف خواهد شد زیرا این لایه مانع از انحلال هر فلز جدید می شود بنا بر این به صورت رسوب در نمی آید حتی اگر مقادیر بیش از حد بازدارنده استفاده شود.

بازدارنده هایی که به این روش عمل میکنند، اثرات بازدارندگی خوردگی عالی در مورد مس و آلیاژهای مس دارند. این بازدارنده خوردگی در مورد کربن استیل استفاده نمی شود. این نوع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده ای که در ساخت آن از کربن استیل استفاده می کنند، مناسب نیست. آمین ها از نوعی بازدارنده های خوردگی می باشند که تشکیل فیلم جذبی در سطح فلز می دهند. این لایه دارای گروه های عملکردی می باشد که قابلیت جذب در سطح فلز را دارند و با جذب شدن در سطح فلزات تمیز، از طریق گروه های فعال خود مانع از نفوذ آب و اکسیژن محلول به سطح فلز می شوند، در آبهای خنثی مثل آب برج خنک کننده، این بازدارنده ها تاثیرات مطلوبی نشان نمی دهد زیرا سطح فلز تمیز نمی باشد بنابر این تشکیل لایه محافظ مشکل است.

جهت مطالعه بیشتر به مطلب ” خوردگی در برج خنک کننده ” و ” مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.

http://badrantahvie.com/corrosion-inhibitor-in-cooling-tower/


[ بازدید : 5 ]

مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده

شنبه 29 دی 1397
12:32
بادران

مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده به دلیل گرد آمدن عوامل اصلی مانند وجود محیط تر به واسطه حضور آب که لازمه و مقدمه تشکیل الکترولیت میباشد و استفاده از فلزات مختلف با پتانسیل های متفاوت در نقاط گوناگون سیستم خنک کننده از جمله مبدل ها، لوله ها و … که مکان مناسبی برای بروز واکنش های الکتروشیمیایی (اکسیداسیون و احیا) و تشکیل آند و کاتد می باشد شرایط تشکیل یک پیل الکترو شیمیایی و خوردگی را در سیستم خنک کننده را فراهم می سازد. قبلا در مطلب خوردگی در برج خنک کننده به توضیح کلی این پدیده پرداختیم ولی در این مطلب به بررسی دقیق مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده می پردازیم.

بررسی مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده

همانطور که اشاره شد آب به عنوان الکترولیت و وجود فلزات مختلف در نقاط گوناگون سیستم خنک کننده شرایط تشکیل یک پیل الکتریکی را مهیا کرده و موجب بروز خوردگی می شود. از طرفی ورود اکسیژن، گازهای سولفور, میکرو ارگانیسم ها و گردو غبار از طریق هوا و دمای بالای آب چرخشی و تغییرات PH نیز به نوبه ی خود به خوردگی دامن زده و منجر به تشدید آن می گردد. اساسا، دونوع واکنش های اکسیداسیون و احیا و مهاجرت الکترونها از آند که محل تولید الکترون طی واکنش اکسیداسیون می باشد به کاتد که محل مصرف این الکترون ها می باشد علت اصلی وقوع پدیده ی خوردگی است. از طرفی آب و یا رطوبت هوا نیز بستر لازم را جهت حرکت یون های مثبت و منفی فراهم منماید و حلقه ی تشکیل مکانیزم خوردگی را تکمیل می کند.

واکنش آندی باعث بروز پدیده ی یونیزاسیون و کنده شدن اتم های فلز از سطح فلز می شود با توجه به فراهم بودن شرایط لازم جهت بروز پدیده خوردگی در سیستم های خنک کننده، این پدیده به اشکال مختلف مانند خوردگی شیاری، حفره ای و غیره اتفاق می افتد. خوردگی حفره ای در زیر لایه های رسوبی تشکیل شده در سطح فلز صورت می گیرد. به دلیل غلظت کم اکسیژن در زیر این لایه، یک آند مخلی تشکیل می شود و در محیط اطراف آن چون غلظت اکسیژن بیشتر است، یک کاتد محلی تشکیل می گردد. بنابر این فلز توسط این نوعی از مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده که به آن خوردگی حفره ای می گویند، مورد حمله قرار می گیرد. خوردگی شیاری در شکاف ها و مناطق مرده ای که در آنها آب جریان ندارد اتفاق می افتد. حال ببینیم چگونه می توان از انواع مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده جلوگیری نمود.

از آنجاییکه برای انجام پدیده ی خوردگی سه عامل اصلی ,آند , کاتد و الکترولیت مورد نیاز است اگر هرکدام از این عوامل به طریقی حذف شود خوردگی تشکیل نخواهد شد. بازدارنده های خوردگی، نیز مطابق با این مکانیزم عمل می کنند. این بازدارنده ها، مواد شیمیایی هستند که با تشکیل یک لایه نازک که اصطلاحا “لایه ی محافظ” نامیده می شود بر سطح آند و یا کاتد فرآیند خوردگی را کاهش داده و یا متوقف می نمایند.

وجود محیط تر به واسطه حضور آب که همان الکترولیت میباشد، استفاده از فلزات مختلف با پتانسیل های متفاوت در نقاط گوناگون سیستم خنک کننده از جمله مبدل ها، لوله ها و … که مکان مناسبی برای بروز واکنش های الکتروشیمیایی (اکسیداسیون و احیا) و تشکیل آند و کاتد می باشد شرایط تشکیل یک پیل الکترو شیمیایی و تکمیل مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده را فراهم می سازد.

بازدارنده های خوردگی به دو دسته ی آندی و کاتدی تقسیم بندی می شوند. بازدارنده های کاتدی، یک لایه محافظ بر روی سطح کاتد تشکیل داده و مانع از رسیدن اکسیژن محلول در آب به سطح فلز می شوند. بازدارنده های آندی یک لایه محافظ بر روی سطح آند تشکیل می دهند و از این طریق واکنش های خوردگی کاهش می یابد.

انتخاب یک بازدارنده ی مناسب بستگی به پارامترهای طراحی سیستم خنک کننده و ترکیبات آب دارد و همچنین نوع فلزات به کار رفته در سیستم، شرایط تنش وارد بر سیستم، تمیز کاری و سرعت آب، همگی بر انتخاب یک بازدارنده مناسب، تاثیر گذار است. عوامل دیگری که بایستی در نظر گرفته شود شامل حد شاخص مورد نیاز برای آب ، PH ، اکسیژن محلول ، نمک ها و ترکیبات معلق در آب می باشد. حال، در ابتدا با مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده آشنا شده و در ادامه به شرح بیشتر آن میپردازیم.

روابط شیمیایی مکانیزم خوردگی در برج خنک کننده

زمانی که فلز در تماس با آب قرار می گیرد, به دلیل یکنواخت نبودن ترکیبات موجود در فلز, نقاط کوچکی با پتانسیل الکتریکی کمتر (آندهای محلی) و تعداد نقاط زیادی با پتانسیل بیشتر (کاتد های محلی) بر روی سطح آن تشکیل می شود و سپس واکنش های الکتروشیمیایی شکل میگیرد.

زمانی که سطح فلز با آب که شامل اکسیژن محلول است تماس پیدا می کند واکنش های فوق انجام می شود. زمانی که رسوبات لجنی که اغلب متشکل از میکرو ارگانیسم ها می باشد به سطح فلز می چسبد یک شرایط هوازی در زیر رسوبات ایجاد می شود و باکتری احیا کننده سولفات رشد پیدا می کند. سپس واکنش خوردگی در بعضی نواحی به دلیل تولید سولفید هیدروژن پیشرفت پیدا می کند. جهت مطالعه ببشتر به مطلب ” کنترل PH آب برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.

http://badrantahvie.com/corrosion-mechanism-in-cooling-tower/


[ بازدید : 6 ]

رسوب زدایی برج خنک کننده

يکشنبه 16 دی 1397
10:41
بادران

رسوب زدایی در برج خنک کننده به معنی راه های کنترل و جلوگیری از تشکیل رسوب در برج خنک کننده می باشد. همانطور که اشاره شد فرآیند رسوب گذاری به دلیل تبخیر آب و تجمیع املاح در آب برج خنک کن بوجود می آید ، در صورتی که از تشکیل و تجمیع رسوب جلوگیری نشود موجب آسیب به اجزای برج خنک کننده ، گرفتگی قطعات و سطوح انتقال حرارت در برج خنک کننده خواهد شد و در نتیجه بروی راندمان کولینگ تاور تأثیر می گذارد. در مطلب قبلی به بررسی رسوب در برج خنک کننده ، انواع و مراحل تشکیل آن پرداختیم و در این مطلب به بررسی روش های رسوب زدایی و جلوگیری از تشکیل رسوب می پردازیم زیرا بهترین اقدام پیشگیری از تشکیل رسوب می باشد.

بازدارنده ها و رسوب زدایی برج خنک کننده

به طور کلی بازدارنده های رسوب به سه روش زیر عمل می کنند:

· جلوگیری از تشکیل هسته کریستال

· جلوگیری از رشد کریستال

· جلوگیری از تجمع کریستال ها و تشکیل کریستال های بزرگتر

تشکیل هسته کریستال تنها در محلول های فوق اشباع انجام پذیر است. در محلول های غیر اشباع، ممانعت از تشکیل هسته رسوب و در نتیجه رسوب زدایی برج خنک کننده با کنترل PH محلول و تزریق اسید انجام می شود. در محلول های فوق اشباع ( غلیظ ) برای جلوگیری از رسوب و رسوب زدایی برج خنک کننده از بازدارنده های رسوب استفاده می شود. متداولترین بازدارنده های رسوب شامل پلی فسفات ها، فسفوناتها و پلی الکترولیت های سبک که گروه کربوکسیل دارند، می باشد.

تشکیل و رشد رسوب، از طریق نقاط فعالی که بروی کریستال های رسوب وجود دارد انجام می شود. بدین صورت که یونهای با بارمخالف بروی این نقاط فعال جذب شده و باعث رشد کریستال رسوب می شود و این روند ادامه دارد. مکانیسم عملکرد بازدارنده ها بدین صورت است که این بازدارنده ها به صورت انتخابی بروی این نقاط فعال رشد قرار گرفته و آنها را می پوشانند. بنابراین مانع از رشد کریستال های رسوب از طریق این نقاط می شوند.

نحوه عملکرد مکانیسم بازدارنده های رسوب در شکل دیده می شود. کریستال کربنات کلسیم در حالت نرمال به شکل مکعبی است. با افزودن بازدارنده ها شکل کریستال ها مانند شکل تغییر می کند که این تغییر شکل به دلیل جذب شدن مواد بازدارنده رسوب بروی نقاط فعال در سطح کریستال می باشد. در شکل نحوه تجمع کریستال های کربنات کلسیم را می بینیم. استفاده از بازدارنده ها مانع از تجمع کریستال ها شده و آنها را به صورت جداگانه نگه می دارد، در واقع در این حالت زمانی که مواد بازدارنده بر سطح کریستال جذب می شود کریستال ها همدیگر را دفع می کنند.

رسوب زدایی در برج خنک کن

انواع بازدارنده های رسوب جهت رسوب زدایی برج خنک کننده

بعضی از ترکیبات آلی مثل، لیگنین ها ( Lignins ) و تانین ها ( Tannins ) مدت زمان زیادی است که به عنوان بازدارنده های رسوب کربنات کلسیم و هیدروکسید روی و غیره شناخته شده اند. اگرچه این مواد معمولا اثرات بازدارندگی و رسوب زدایی برج خنک کننده را در حد کافی و پایدار نشان نمی دهند.

پلی فسفات ها از سال ۱۹۳۶ توسط Resonstein به عنوان بازدارنده رسوب کربنات کلسیم در سیستم های خنک کننده معرفی شدند. اگرچه تاثیرات بازدارندگی این مواد در مورد سیستم های خنک کننده ای که زمان ماند آب زیاد است و یا دما بالاست به دلیل هیرولیز شدن بازدارنده به نسبت اورتوفسفاتها کم می باشد.

اخیرا بعضی از محصولات آلی سنتزی، مثل پلیمرها، فسفوناتها و پلی اول فسفات استر ها، به عنوان بازدارنده های رسوبات کربنات کلسیم و فسفات کلسیم و غیره شناخته شده اند. این مواد بندرت هیدرولیزه شده و تاثیرات بازدارندگی پایداری را نشان می دهند.

رسوب زدایی در برج خنک کننده به معنی راه های کنترل و جلوگیری از تشکیل رسوب در برج خنک کننده می باشد. همانطور که اشاره شد فرآیند رسوب گذاری به دلیل تبخیر آب و تجمیع املاح در آب برج خنک کن بوجود می آید ، در صورتی که از تشکیل و تجمیع رسوب جلوگیری نشود موجب آسیب به اجزای برج خنک کننده ، گرفتگی قطعات و سطوح انتقال حرارت در برج خنک کننده خواهد شد و در نتیجه بروی راندمان برج خنک کننده تأثیر می گذارد.

متداولترین بازدارنده های رسوب در برج خنک کننده به شرح زیر است:

· فسفونات ها

· پلیمرها

· سایر بازدارنده ها

تاثیرات بازدارنده ها در رسوب زدایی برج خنک کننده

انواع بازدارنده هایی که برای هر نوع رسوب زدایی برج خنک کننده استفاده می شود در جدول زیر مشاهده می گردد.

نوع رسوب

بازدارنده مناسب

کربنات کلسیم

فسفونات ها، هموپلیمرهای انیدرید مالئیک، همو پلیمر های اسید اکریلیک

فسفات کلسیم و فسفات روی

کوپلیمر و ترپلیمرهای اسید اکرلیک، کوپلیمرهای انیدرید مالئیک

سیلیکات مگنزیوم

کوپلیمر اسید اکریلیک، همو پلیمر آکریل آمید، کوپلیمر های انیدرید مالئیک

سولفات کلسیم

پلی فسفاتها، فسفوناتها و همو پلیمر های اسید اکریلیک

عوامل موثر در تشکیل رسوب:

· کیفیت آب

عوامل زیادی نظیر غلظت یونهای تشکیل دهنده رسوب ( یون کلسیم، یون فسفات و غیره ) در آب، دما و PH آب در تشکیل رسوب تاثیر دارند. به طور کلی حلالیت رسوبها با کاهش PH افزایش می یابد. بنابراین میزان رسوب با کاهش PH کاهش می یابد، البته محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد. به مطلب کنترل PH آب برج خنک کننده مراجعه فرمایید.

· دمای آب

به طور کلی حلالیت ترکیبات رسوب دهنده در آب، با افزایش دما کاهش می یابد. بنابراین میزان رسوب با افزایش دما در مبدل های حرارتی افزایش می یابد.

· سرعت آب

با افزایش سرعت آب، میزان رسوب کاهش می یابد. بنابراین تشکیل رسوب در قسمت هایی از سیستم خنک کننده که سرعت آب کم است و یا فضاهای مرده که آب جریان ندارد بیشتر است.

http://badrantahvie.com/descaling-cooling-tower


[ بازدید : 6 ]

رسوب در برج خنک کننده

چهارشنبه 28 آذر 1397
11:24
بادران

رسوب در برج خنک کننده به معنی تغلیظ و تجمیع املاح و ناخالصی های موجود در آب برج خنک کن می باشد. در برج خنک کننده، عمده خنک سازی توسط پدیده تبخیر انجام می شود که در حین انجام پدیده تبخیر تنها آب خالص به صورت بخار در می آید. بنابراین املاح و ناخالصیهای آب، در آب باقیمانده تغلیظ می گردد. در ادامه این مطلب برای روشن شدن مفهوم تغلیظ املاح و مواد جامد درون آب، ابتدا بایستی با مفهوم سیکل تغلیظ که با علامت ( C ) نشان داده می شود آشنا شویم و به بررسی انواع رسوب در برج خنک کننده و فرآیند تشکیل آن ها می پردازیم.

کنترل رسوب در برج خنک کننده

سیکل تغلیظ نسبت کنداکتیویته ( هدایت الکتریکی ) آب گرم ورودی به برج خنک کننده به کنداکتیویته آب جبرانی می باشد. به طور کلی کنداکتیویته بستگی به یونهای موجود در آب دارد. به طور مثال اگر غلظت یون کلراید در آب گرم ورودی به برج ۱۰۰ mg/lit باشد و غلظت آن در آب جبرانی ۲۰ mg/lit باشد، سیکل تغلیظ عدد ۵ خواهد بود. عملکرد برج خنک کننده با سیکل تغلیظ بالا، باعث دستیابی به بسیاری از فوائد اقتصادی و زیست محیطی می گردد و همچنین باعث کاهش هزینه های عملیات آبی در برج خنک کننده مانند کاهش مصرف آب برج خنک کننده ، کاهش آب جبرانی مورد نیاز و کاهش مصرف مواد شیمیایی می گردد. زمانی که سیستم در سیکل تغلیظ بالا کار می کند و آب جبرانی به برج نیز دارای مقادیر املاح زیاد است، همانطور که اشاره شد بنابر رابطه سیکل تغلیظ غلظت املاح و مواد جامد در آب چرخشی نیز زیاد خواهد شد. بنابراین، میزان رسوب در برج خنک کننده افزایش پیدا می کند و برای جلوگیری از تشکیل رسوب بایستی مواد شیمیایی که اصطلاحا به آنها ضد رسوب گفته می شود به آب تزریق می گردد.

در برج خنک کننده خنک سازی توسط پدیده تبخیر انجام می شود که در حین انجام پدیده تبخیر تنها آب خالص به صورت بخار در می آید. بنابراین املاح و ناخالصیهای آب، در آب باقیمانده تغلیظ می گردد که باعث تغلیظ و تجمیع املاح و ناخالصی های موجود در آب و تشکیل رسوب در برج خنک کننده می شود.

این مواد شیمیایی که مانع از تشکیل رسوبات در قسمت های مختلف سیستم خنک کننده به خصوص مبدل های حرارتی می گردند، بسیار گرانقیمت هستند، پس بایستی همواره میزان زیر آب برج خنک کننده که به منظور کاهش املاح آب چرخشی می باشد، کنترل شود. تشکیل رسوب در برج خنک کننده نه تنها باعث گرفتگی خطوط لوله دستگاه ها و مبدل های حرارتی می شود، همچنین باعث کاهش بازده حرارتی مبدل ها نیز می گردد.

انواع رسوب در برج خنک کننده

ترکیباتی که معمولا به صورت رسوب در سیستم های خنک کننده مشاهده می شود به شرح زیر است:

· کربنات کلسیم

· فسفات کلسیم و فسفات روی

· سیلیکا و سیلیکات مگنزیم

· سولفات کلسیم

فرآیند تشکیل رسوب در برج خنک کننده

در یک محلول رقیق و غیراشباع، مواد حل شونده بصورت یونها، یونهای پیچیده و یا مولکول های تکی وجود دارد، در حالیکه در یک محلول غلیظ و فوق اشباع بعضی از این حل شونده ها با هم ترکیب شده و هسته های رسوب را تشکیل می دهند. پی اولین گام در تشکیل رسوب در برج خنک کننده ایجاد هسته رسوب می باشد. با توجه به شرایط موجود در محلول و اندازه این هسته ها ممکن است هسته ها دوباره در داخل محلول، حل شوند و یا اینکه به صورت یک کریستال رشد نماید.

میزان رشد کریستال بستگی به میزان نفوذ یونهای حل شده در آب در سطح کریستال و میزان قرارگرفتن این یونها در سطح کریستال دارد. نیروی محرکه لازم برای جذب یونها در سطح کریستال و در نتیجه رشد کریستال رسوب همان تفاوت غلظت حل شونده ها ( یونها ) مابین کریستال و بالک سیال می باشد. عواملی که در میزان نفوذ یونها در سطح کریستال تاثیر می گذارد شامل سرعت آب، دما و ویسکوزیته می باشد. کریستال هایی که تشکیل شده اند تمایل به تجمع با یکدیگر دارند و تشکیل کریستال های بزرگتری می دهند.

در مطلب بعدی ضمن معرفی انواع و مکانیزم های بازدارنده رسوب به بررسی اقدامات موثر در رسوب زدایی برج خنک کننده می پردازیم.

http://badrantahvie.com/sediment-in-cooling-tower/


[ بازدید : 6 ]

شرایط اضطراری در برج خنک کننده

يکشنبه 11 آذر 1397
11:19
بادران

شرایط اضطراری در برج خنک کننده عبارتست از شرایطی است که در صورت عدم رفع سریع ممکن است خسارات سنگین به خود برج خنک کننده و حتی تجهیزات دیگر وارده نموده و یا سلامتی و جان پرسنل را به خطر بیاندازد. از آن جهت شرایط اضطراری گفته می شود که در صورت عدم اقدام فوری مخاطرات بسیاری به همراه خواهد داشت که ضمن آگاهی کامل پرسنل باید راه های کنترل و اقدامات مورد نیاز را از پیش آموزش داده شود تا از بروز اتفاقات ناگوار و خسارت به سیستم به موقع جلوگیری شود در ادامه به بررسی برخی از شرایط اضطراری در برج خنک کننده می پردازیم.

شرایط اضطراری در برج خنک کننده : نشت اسید

به منظور کنترل PH آب برج خنک کننده , اسید تزریق می شود. بروز اشکال در پمپ های تزریق اسید, سبب نشتی و ورودی بیش از حد اسید به آب شده و مشکلاتی را در سیستم ایجاد می کند. ورود اسید به آب باعث کاهش PH آب شده و آهن را حل مینماید یعنی آهن با یون های عامل اسیدی (H +) واکنش داده و یون آهن تشکیل می شود. یون های آهن تولید شده در مجاورت آب, تولید هیدروکسید آهن کرده و ایجاد رسوب در سیستم می کند.

بایستی یاد آور شویم زمانی که PH آب به میزان اسیدی میرسد شرایط اضطراری در برج خنک کننده به وجود می آید لایه ی محافظ که توسط بازدارنده های خوردگی ایجاد شده است, تخریب شده و خوردگی افزایش می یابد. کاهش PH آب در اثر نشت اسید در سیستم , در برج های بتنی, سیمان حوضچه را شدیدا مورد حمله قرار می دهد که این امر خود باعث افزایش سختی آب و ایجاد رسوبات می گردد و همینطور به ساختمان برج صدمه وارد می کند.

در صورت بروز نشت اسید در سیستم , بایستی پمپ اسید از سرویس خارج شود و کنترل کننده PH تنظیم و یا تعمیر گردد. در صورتی که نشت اسید زیاد باشد بایستی شیر زیر آب و همچنین شیر مربوط به ورود آب جبرانی به حوضچه باز شود تا PH به حد نرمال برسد و همچنین مواد شیمیایی بازدارنده به سیستم آب تزریق شود. در صورت نشت اسید, برای کنترل PH هیچ گاه نبایستی از مواد قلیایی مانند سود استفاده شود.

شرایط اضطراری در برج خنک کننده : آلودگی آب ناشی از هیدرو کربن ها

در فرآیند هایی که با مواد هیدروکربنی سر و کار داریم, نشت هیدرو کربن به داخل سیستم توزیع آب در برج خنک کننده سبب آلودگی آب می شود. در صورتی که میزان زیادی از مواد هیدروکربنی در سطح آب حوضچه برج خنک کننده جمع می شود، جمع آوری آن توسط سیستم های تانکر خلا به راحتی انجام پذیر است. اگر نشت مواد هیدروکربنی از قبیل روغن به داخل آب، از طریق کولر های روغن باشد به دلیل فرمولاسیون این مواد، امولسیون سختی از آنها با آب و گرد و خاک، مواد شیمیایی موجود در سیستم و در بعضی موارد املاح کلسیم تشکیل می شود که عامل گرفتگی لوله و سایر قسمت ها می باشد و شرایط اضطراری را در برج خنک کننده به وجود می آورد.

وجود مواد هیدروکربنی در آب, باعث می شود که سطوح تبادل حرارتی در برج خنک کننده , مخصوصا برج هایی که دارای پرکن از نوع فیلمی میباشد, پوشیده شده و انتقال حرارت به خوبی انجام نشود که خود باعث کاهش راندمان برج و افزایش دمای آب می گردد. برای رفع این مشکل, بایستی مبدل حرارتی که دارای نشتی است از سرویس خارج شود. در صورت جمع شدن مواد هیدروکربنی در سطح آب حوضچه , بایستی این مواد جدا شده و از مواد شیمیا یی نظیر Aerosol OT که یک عامل مرطوب کننده است برای تمیز کاری استفاده شود. نبایستی میزان زیر آب را افزایش داد زیرا در مدت ۲ تا ۳ روز به روش های فوق سیستم تمیز می شود.

شرایط اضطرای در برج خنک کننده : مشکلات ناشی از قطع برق

در صورت قطع برق, قسمت های الکتریکی برج نظیر پمپ های آب چرخشی و فن ها متوقف می شود. در سیستم های بزرگ معمولا پمپ توربینی بصورت اتوماتیک وارد سرویس شده تا گردش آب قطع نگردد. اما با توقف فن ها به هر حال مقدار آب تبخیر شده کاهش یافته و سطح آب درون حوضچه بالا می رود. اگر فن ها به مدت طولانی خارج از سرویس باشند , به علت بالا آمدن سطح آب ممکن است لازم باشد شیر آب به مقدار زیادی باز شود.

شرایط اضطرای در برج خنک کننده : مشکلات ناشی از یخ زدگی

برج های خنک کننده طوری طراحی می شوند که حداکثر سطح تماس مابین هوا و آب، به منظور افزایش انتقال حرارت ایجاد شود که این نوع طراحی، در فصول سرد سال به دلیل کاهش دمای هوای محیط و کاهش بار حرارتی اعمال شده به برج، باعث ایجاد یخ زدگی در قسمت های مختلف برج می شود. در صورتی که یخ زدگی به صورت لایه های نازک در قسمت صفحات ورودی هوا باشد مشکلات چندانی را ایجاد نمی نماید و به نوعی قابل قبول است.

ولی اگر یخ زدگی به مقدار زیاد در قسمت پر کن ها ایجاد شود باعث ایجاد شرایط اضطراری در برج خنک کننده و کاهش سطح انتقال حرارت و در بعضی موارد گرفتگی مسیر ها شده، عملکرد این بخش را با مشکل روبرو می سازد که باعث افزایش دمای آب شده و مشکلات فراوانی بوجود می آورد. بایستی یاد آور شویم که یخ زدگی در بخش پر کن ها از آنجاییکه با ازدیاد حجم همراه است باعث ایجاد ترک و شکستگی این قسمت ها نیز می شود. روش های کنترل یخ زدگی با توجه به نوع برج، نحوه ی توزیع آب گرم و تجهیزات مکانیکی متفاوت است اما موارد زیر در تمامی شرایط یکسان است:

الف) یخ زدگی ارتباط مستقیم با میزان هوای عبوری از برج دارد یعنی با کاهش میزان هوا , می توان مانع از تشکیل یخ شد.

ب) یخ زدگی بستگی به بار حرارتی که به برج اعمال می شود دارد, یعنی هرچه بار حرارتی و دمای آب گرم ورودی به برج کمتر باشد امکان یخ زدگی بیشتر است.

ج) امکان یخ زدگی در پر کن ها , رابطه ی معکوس با میزان آب ورودی به پر کن ها دارد. یعنی هرچه آب بیشتری بر روی پر کن ها ریخته شود امکان یخ زدگی کمتر است.

به طور کلی برای کاهش یخ زدگی در برج می توان به در روش زیر عمل نمود:

· کنترل میزان هوای ورودی به برج خنک کننده:

با کاهش میزان هوای ورودی به برج میتوان مشکلات یخ زدگی را برطرف کرد.این امر با خارج کردن تعدادی از فن هااز سرویس و یا تنظیم سرعت چرخش فن و در بعضی موارد تغییر زاویه پره های فن, انجام می شود.

زمانی که میزان هوای کمتری در تماس با آب قرار می گیرد انتقال حرارت کاهش یافته و میزان خنک سازی کمتر می شود.در بعضی موارد فن طوری تنظیم می شود که برای مدت کوتاه ۱ الی ۲ دقیقه جریان هوا درون برج معکوس می شود یعنی هوای گرم خروجی از برج وارد برج خنک کننده شده و باعث یخ زدایی می گردد.

· کنترل میزان آب ورودی به برج خنک کننده:

به جای اینکه توسط لوله های رایزر به قسمت بالای برج رفته و بر روی پر کن ها پاشیده شود , از طریق یک مسیر بای پس مستقیما به داخل حوضچه آب سرد ریخته می شود که بدین روش می توان مانع از یخ زدگی پرکن ها شد.

برای یخ زدایی در برج های جریان متقابل یک مسیر بای پس از آب گرم ورودی به برج طوری تعبیه شده است که مستقیما از بخش پایین پرکن ها عبور می کند.آب گرم وارد این مسیر شده و از طریق سوراخ هایی که روی لوله تعبیه شده است به قسمت زیر پرکن ها پاشیده می شود و بدین ترتیب یخ زدایی صورت می گیرد.

http://badrantahvie.com/cooling-tower-emergency-conditions/


[ بازدید : 6 ]

اقدامات ایمنی در برج خنک کننده

يکشنبه 27 آبان 1397
20:26
بادران

اقدامات ایمنی در برج خنک کننده جهت جلوگیری از بروز حادثه و مخاطرات برای حفظ سلامتی افراد در نظر گرفته می شود. برج های خنک کننده سازه های بلند مرتبه با تجهیزات سنگین و ادوات در حال حرکت هستند که در صورت عدم رعایت موارد ایمنی ممکن است حوادث خطرناکی برای افراد و سایر تجهیزات به وجود آورند. پیشگیری و رعایت نکات ایمنی قبل از رخ دادن حادثه همیشه بهتر از راه حل جویی های پس از بروز حادثه می باشد. در این مطلب به بررسی اقدامات ایمنی در برج خنک کننده می پردازیم تا بتوان از بروز حوادث احتمالی جلوگیری نمود.

مجموعه اقدامات ایمنی در برج خنک کننده:

برج های خنک کننده معمولا سازه هایی بزرگ و دارای تجهیزات مکانیکی سنگین می باشند. زمانی که افراد در بخش برج های خنک کننده کار می کنند، در درجه اول اهمیت قرار دارد که ملاحظات ایمنی در نظر گرفته شده و آموزشهای لازم به افراد داده شود. در برج خنک کننده چوبی، افرادی که برای بازرسی های معمول از تجهیزات مکانیکی موجود در بخش بالایی برج، بروی سطح فن دک حرکت می کنند باید اقدامات ایمنی در برج خنک کننده را کاملا رعایت کنند زیرا ممکن است در اثر پوسیدگی، تخریب و یا شکستگی بخشی از چوبها به داخل برج خنک کننده سقوط می کنند پس همواره بایستی در انجام این امر دقت لازم را به عمل آورد و از سالم بودن چوب های این بخش اطمینان حاصل نمود.

زمانی که در قسمت هایی از برج خنک کننده که فشار هوا زیاد است کار می کنید، بایستی اقدامات ایمنی در برج خنک کننده را رعایت کرده و از یک داربست مناسب که به سازه برج متصل شده باشد استفاده نمایید، به طورییکه مطمئن باشید داربست محکم است و احتمال سقوط وجود ندارد. از محکم بودن جای پای خود، اطمینان حاصل نمایید. همواره برای بازرسی لوورها و یا پرکن ها از بالابر های مکانیکی استفاده نمایید و هیپگاه بر روی این صفحات حرکت نکنید زیرا صفحات لوور، در اثر اعمال نیروی وزن یک نفر، ممکن است شکسته شود.

برای بازرسی از قسمت های داخل تنوره فن، رعایت اقدامات ایمنی در برج خنک کننده الزامی است هیچگاه بر روی پره های فن حرکت ننمایید اگر چه بعضی از انواع فن ها دارای پره هایی از جنس فایبرگلاس می باشد و به راحتی وزن سه تا چهار نفر را تحمل می کند ولی حرکت بروی پره های فن از لحاظ مسائل ایمنی صحیح نمی باشد و خطرات ناشی از آن متوجه خود فرد خواهد بود. در فصل زمستان باید اقدامات ایمنی در برج خنک کننده را در نظر گرفت زیرا هنگامی که هوا سرد می باشد امکان یخ زدگی در تمامی قسمت های برج وجود دارد در زمان بالا رفتن و یا پایین آمدن از پله ها به دقت مواظب سر خوردن باشید. در هنگام شب جهت بازرسی برج به خصوص قسمت های بالایی و سطح فن استک برج خنک کننده، حتما دو یا سه نفر این کار را انجام دهند تا در صورت بروز حادثه برای یک فرد همراهان او، ایجاد حادثه را گزارش دهند. رعایت مسائل کوچک ایمنی مانع از ایجاد صدمات جانی و یا تخریب تجهیزات خواهد شد.

خطرات ناشی از کار با تجهیزات مکانیکی:

زمانی که جهت انجام تعمیرات فن و تجهیزات مربوط به آن، در قسمت تنوره فن قرار دارید حتما اپراتور ها را از این مسئله آگاه نمایید. اپراتور ها بایستی مطمئن شوند که فن از قسمت اصلی خاموش است و یک برچسب جهت اطلاع افراد بر روی کلید مربوط به آن نصب شده است. برای رعایت ایمنی بیشتر، بایستی کلید مربوط به حرکت فن قبل از ورود به تنوره فن در حالت خاموش قرار بگیرد.

خطرات ناشی از تماس با آب داغ:

اگر برای انجام کارهای تعمیرات و بازرسی، بایستی وارد سیستم توزیع آب در برج خنک کننده و لوله های توزیع کننده آب گرم یا هدر ها که دارای قطر زیاد می باشد شوید، از خاموش بودن پمپ های آب گردشی، اطمینان حاصل کنید. بایستی در این مواقع، هرگونه تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود آب به سیستم توزیع آب گرم و ریختن آب داغ بروی افراد، در نظر گرفته شود.

خطر برق گرفتگی:

برج های خنک کننده، مجموعه ای از آب و الکتریسیته را در خود جای داده اند، پس احتمال برق گرفتگی برای افرادی که در این سیستم ها مشغول به کار هستند وجود دارد. بایستی همواره تجهیزات الکتریکی و سیم کشی های مربوطه به دقت مورد بازرسی قرار بگیرند. در هنگام رعد و برق و باد و طوفان شدید هیچگاه ازبرج خنک کننده بالا نروید زیرا امکان برق گرفتگی وجود دارد. بایستی جهت رعایت اقدامات ایمنی در برج خنک کننده تجهیزات ایمنی لازم در بالای برج های خنک کننده برای مقابله با این پدیده در نظر گرفته شود.

خطر آتش سوزی:

در برج های چوبی و برج هایی که دارای پرکن های پلاستیکی می باشد، علیرغم وجود مقادیر بسیار زیاد آب درون این برج ها، احتمال آتش سوزی وجود دارد. غیر قابل باور است که یک برج خنک کننده قابلیت احتراق و آتش سوزی داشته باشد. ولی بسیاری از این قبیل برج ها وجود داشته که در اثر بی مبادلاتی افراد و کشیدن سیگار، دچار حریق شده است. به همین دلیل کشیدن سیگار برای افراد اپراتور، در این قبیل برج ها ممنوع می باشد. در صورتی که برج های چوبی مدت رمان زیادی خارج از سرویس باشد چوبها خشک شده و احتمال آتش سوزی وجود دارد.

افرادی که با حلال ها و رزین ها سر و کار دارند بایستی از خطرات مربوط به آن، آگاه شوند. رزین های پلی استری در هنگام مخلوط شدن، واکنش های گرمازا ایجاد می کنند. همچنین پارچه های آغشته به روغن و یا تجهیزات مربوط به روغن کاری، احتمال آتش سوزی را افزایش می دهند. بنابراین جهت رعایت اقدامات ایمنی در برج خنک کننده هر گونه کار گرم نظیر جوشکاری و یا برشکاری بایستی با صدور مجوز از واحد ایمنی صورت پذیرد.

خطرات تنفسی و کار با مواد شیمیایی:

برج خنک کننده یک محیط گرم و مرطوب می باشد که علیرغم وجود تجهیزات لازم برای تصفیه شیمیایی آب محل مناسبی برای رشد انواع باکتری ها و میکروارگانیسم ها می باشد. بنابراین با رعایت اقدامات ایمنی در برج خنک کننده هیچگاه مدت زمانی طولانی در بخش حوضچه قرار نگیرد و هیچ گاه هوای خروجی از بخش فن در برج هایی که دارای فن می باشد را تنفس ننمایید. در برج خنک کننده جهت تصفیه شیمیایی آب از اسید ها برای کنترل PH آب برج خنک کننده، از کلر برای گند زدایی و از یک سری بازدارنده ها استفاده می شود که هر کدام خطرات مربوط به خود را دارد. بنابراین افرادی که با این مواد سر و کار دارند حتما بایستی از خطرات احتمالی این مواد و نحوه کار با آن آشنایی پیدا کنند. یکی دیگر از اقدامات ایمنی در برج خنک کننده این است که در هنگام تزریق مواد شیمیایی به صورت دستی مواظب چشم ها بوده و حتما از دستکش استفاده کنید. حتی الامکان از تماس مستقیم دست با آب کولینگ به علت مواد شیمیایی خودداری نمایید.

http://badrantahvie.com/safety-precautions-for-cooling-tower/


[ بازدید : 6 ]

راه اندازی برج خنک کننده

يکشنبه 20 آبان 1397
11:01
بادران

راه اندازی برج خنک کننده به سه قسمت تقسیم می شود، پیش راه اندازی ، راه اندازی و پس راه اندازی برج خنک کننده. در ابتدا باید مقدمات راه اندازی را فراهم نمود سپس در مرحله ی دوم یا مرحله ی راه اندازی، بایستی سیستم خنک کننده را در سرویس قرار داد و نهایتا در مرحله ی سوم، یعنی عملیات پس از راه اندازی، بایستی بازرسی و اقداماتی که لازم است، انجام داد. در صورتیکه تمام اقدامات دقیق و مطابق لیست انجام شود می توان برج خنک کننده را بدون مشکل و با ایمنی مناسب مورد راه اندازی قرار داد، در ادامه به بررسی نکات مهم در راه اندازی برج خنک کننده می پردازیم.

پیش راه اندازی برج خنک کننده:

· کلیه لوله های آب گردشی بایستی تمیز کاری شود، بصورتی که هیچ گونه مواد خارجی در مسیر لوله باقی نماند.

· در ابتدا بایستی مسیر آب خنک کننده تا مصرف کننده تمیز گردد. جهت اینکار اتصالات ورودی به مصرف کننده ها جدا شده تا آب وارد آن ها نگردد و آب ارسالی توسط پمپ ها از این قسمت خارج شده و مسیر را تمیز کند، پس از حصول اطمینان از تمیزی مسیر، اتصال برقرار گردد و یا اینکه مصرف کننده بای پس شود. این اقدام پیش از راه اندازی برج خنک کننده به دلیل جلوگیری از ورود ذرات خارجی موجود در خطوط لوله به مصرف کننده و مسدود نشدن مسیر انجام می گیرد. همچنین بایستی ساختمان برج خنک کننده بازرسی و تمیزکاری شود.

· هرگونه مواد خارجی و وسایل کار از قسمت ورودی هوا و یا اطراف فن استک برج خنک کننده برداشته شده و تمیز شود تا هنگام مکش هوا توسط فن این ذارت وارد برج نشود.

· پیش از راه اندازی برج خنک کننده سیستم توزیع آب در برج خنک کننده شامل حوضچه آب گرم و لوله های توزیع کننده آب بایستی تمیز گردد و دقت شود که نازل ها به طور صحیح نصب شده باشد، به صورتیکه آب تمامی سطح پر کن ها را پوشش دهد. بایستی شیر های کنترل دبی باز باشد تا از ایجاد فشار زیاد جلوگیری شود.

· حوضچه آب سرد کاملا تمیز شود و عاری از هرگونه رسوبات و مواد خارجی باشد.

· پیش از راه اندازی برج خنک کننده صافی که مربوط به قسمت مکش پمپ ها می باشد کاملا تمیز شده و به صورت صحیح در قسمت حوضچه مکش نصب شود.

· همه پیچ ها به صورت صحیح بسته شده باشد، بخصوص پیچ هایی که مربوط به فن و ساپورت تجهیزات مکانیکی می باشد.

· جعبه دنده کاهنده تا ارتفاع مناسب از روغن تمیز و متناسب با دستورالعمل کاری آن پر شده باشد و مسیر های هوا بسته نباشد.

· موتور ها به صورت صحیح روغن کاری شود.

· پیش از راه اندازی برج خنک کننده باید چک شود که فن به صورت آزادانه حرکت کند و هیچ گونه درگیری با جداره تنوره فن نداشته و جهت حرکت آن صحیح باشد. میزان روغن گیربکس فن در حد مناسب باشد. توان فن را چک کنید و مطمئن شوید فن بیشتر از میزانی که روی صفحه آن ذکر روی صفحه آن ذکر شده جریان نمی کشد، همچنین سوئیچ مربوط به قطع لرزش فن را چک کنید.

· قبل از راه اندازی برج خنک کننده اتصالات الکتریکی از لحاظ مسائل ایمنی بصورت صحیح برقرار شده باشد.

· پیش از راه اندازی برج خنک کننده باید بررسی شود که موتور و نیرو محرکه آن بدون صدا و تولید حرارت زیاد کار کند. بدین منظور موتور را برای مدت زمان نیم ساعت در سرویس قرار داده و آن را بازرسی کنید.

راه اندازی برج خنک کننده:

· برای راه اندازی برج خنک کننده هماهنگی با واحد مصرفی آب خنک لازم است.

· بازرسی کلی مسیر های آب خنک کننده و تنظیم اولیه ولوها

· آبگیری و یا اصطلاحا لول گیری حوضچه آب سرد

· در سرویس قرار دادن پمپ های آب چرخشی

· ارسال آب خنک کننده تا مصرف کننده ها و برقراری مسیر نرمال

· در سرویس قرار دادن فن ها پس از برقراری چریان آب چرخشی

· راه اندازی سیستم فیلتراسیون

· تزریق مواد شیمیایی طبق دستور العمل

پس راه اندازی برج خنک کننده:

· گرفتگی صافی زمانی که اختلاف سطح آب بین دو صافی به مقدار ۴ اینچ برسد آن ها را تمیز کنید.

· پس از راه اندازی برج خنک کننده بازرسی سطح روغن گیربکس ها، موتور ها و پمپ ها طبق برنامه لازم است.

· بازرسی سطح آب درون حوضچه و بازرسی سیستم کنترل کننده سطح

· اندازه گیری فشار، جریان و درجه حرارت خط اصلی ارسال آب خنک به واحد ها

· بازرسی پمپ ها از لحاظ وجود صدا و یا لرزش غیر عادی

· بازرسی فن ها از لحاظ وجود صدا یا لرزش غیر عادی

· بازرسی موتور های فن از لحاظ گرم شدن و کشش بیش از حد جریان

در مرحله ی راه اندازی، قبل از هر کاری بایستی با واحد مصرف کننده آب خنک، هماهنگی های لازم را به عمل آورد. حال پس از انجام مراحل پیش راه اندازی یعنی تمیزکاری و فلاشینگ کلیه مسیر های آب چرخشی، و تمیزکاری حوضچه آب سرد و سایر اقدامات لازم که در قسمت پیش راه اندازی به آن اشاره شد، حوضچه آماده ی لول گیری می شود.

ابتدا شیر ها را به گونه ای تنظیم می کنیم که آب بالای برج نرود یعنی ولو ورودی لوله های رایزر و ولوله مربوط به اسپلش ها بسته باشد و تنها مسیر ورودی آب به داخل پمپ ها و ولو مسیر برگشتی آب به حوضچه باز باشد. در این حالت آب بدون اینکه به سمت مصرف کننده ها ارسال شود از طریق مسیر کنار گذر به داخل حوضچه برگردانده می شود. همچنین آب وارد رایزر نمی گردد بلکه از طریق مسیر کنارگذر مربوط مستقیما به حوضچه برج خنک کننده ریخته می شود. سپس حوضچه بایستی تا سطح لازم آبگیری شود. به صورتی که حوضچه تا ارتفاع لازم جهت مکش آب توسط پمپ ها، پر شده و اشکالی در عملکرد پمپ ها ایجاد نشود. حال بایستی پمپ های آب چرخشی در سرویس قرار بگیرد. پمپ را هوا گیری و استارت کرده و به آرامی خروجی را باز و چرخش آب را برقرار میکنیم.

http://badrantahvie.com/cooling-tower-start-up


[ بازدید : 6 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به برج خنک کننده است. || قدرت گرفته از Pasargadblog.ir
× بستن تبلیغات